• zod programma beeld vervolg3
 • zaanse startup award
 • 01 rabobank
 • 02 zon
 • 03 zaanbusiness
 • 04 rabobank
 • 05 corner
 • 06 maatschappij
 • 07 rabobank
 • 08 nhd
 • 09 zaanseuitdaging
 • 10 rabobank
 • 12 gemeentezaanstad

Het bestuur van de Zaanse Ondernemersdag, heeft na ampele overwegingen helaas moeten besluiten de Ondernemersdag 2020 geen doorgang te laten vinden. Tot op heden is het onduidelijk welke overheidsmaatregelen er ten tijde van de Ondernemersdag gelden in het kader van het Coronavirus.

Het bestuur was in februari jl. weer gestart met het maken van plannen voor de 32e Zaanse Ondernemersdag. De commissies waren volop actief, ook toen de Coronamaatregelen werden afgekondigd werd volop (online) overleg gepleegd. Dit resulteerde in een programma dat op een groot aantal punten paste in de geldende Coronamaatregelen. Enige voorwaarde was dat voor eind juni duidelijk moest zijn dat de 1,5 meter-regel opgeheven zou worden voor eind oktober. Dat was helaas niet het geval.

Peter Wieringa, voorzitter: “De ervaring leert dat het uitwerken van een kwalitatief programma en het contracteren van een locatie, de techniek en sprekers zeker 5 maanden in beslag neemt. Normaal leggen wij in mei/juni alles vast als het gaat over locaties, catering, sprekers en techniek. Nu al zaken gaan vastleggen geeft een groot risico, als nog steeds niet zeker is wanneer de anderhalve meter er af gaat. Daarnaast vinden onze bezoekers het netwerken een belangrijk aspect van de dag. En dan heeft anderhalve meter te veel impact op de dag.”

Dat de Ondernemersdag op 3 november dit jaar niet doorgaat, houdt niet in dat het bestuur nu gaat achterover leunen. Peter Wieringa: “We hadden nog wat organisatorische zaken op de agenda staan en we gaan vast aan de slag met de Ondernemersdag in 2021. Die staat gepland op 2 november 2021.”


 


Peter Wieringa
Peter Wieringa,
voorzitter St. Ondernemersdag Zaanstreek.

Hoofdsponsor en loyalty sponsors

rabobank hoofdsponsor 2 footer3 footer 4 footer8 footer 5 footer11 footer 7 footer15 footer 14 footer

Loyalty sponsors

2 footer
3 footer
4 footer mobile
5 footer mobile
7 footer mobile
8 footer
11 footer
14 footer mobile
15 footer mobile
 

Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem.

Gebruik van cookies en logbestanden.
Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de internetsite van de Zaanse Ondernemersdag bent.de Zaanse Ondernemersdag gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de internetsite vande Zaanse Ondernemersdag zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt doorde Zaanse Ondernemersdag kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de internetsite vande Zaanse Ondernemersdag.

De internetsite vande Zaanse Ondernemersdag genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de internetsite vande Zaanse Ondernemersdag.de Zaanse Ondernemersdag houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de internetsite vande Zaanse Ondernemersdag.

Google Analytics.
De internetsite vande Zaanse Ondernemersdag maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aande Zaanse Ondernemersdag.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.de Zaanse Ondernemersdag heeft hier geen invloed op.

de Zaanse Ondernemersdagheeft Google geen toestemming gegeven om de via de internetsite vande Zaanse Ondernemersdag verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Klik hier >> om verder te gaan naar de homepage