• zod programma beeld vervolg
 • 01 rabobank
 • 02 zon
 • 03 zaanbusiness
 • 04 rabobank
 • 05 corner
 • 06 maatschappij
 • 07 rabobank
 • 08 nhd
 • 09 zaanseuitdaging
 • 10 rabobank
 • 12 gemeentezaanstad

De 25e Zaanse Ondernemersdag werd gepresenteerd door Harm Edens.

De KvK Ondernemingsprijs werd gewonnen door Hiltex.

De PDZ/Trias Jeugdjury prijs werd gewonnen door Germieco.

De Zaanse Startersprijs werd gewonnen door Lil.nl.

Hoofdsponsor en loyalty sponsors

rabobank hoofdsponsor 1 footer2 footer 4 footer3 footer 5 footer6 footer 7 footer8 footer

10 footer

11 footer

12 footer

Event sponsors

De 30e Zaanse Ondernemersdag werd mede mogelijk gemaakt door
d'Swarte Walvis, Beamsystems, Erdi -straatmeubilair-verkeerstechniek-wegbebakening-, Inspirerende Hutspot, BDU media en Balloonzone.

Loyalty sponsors

1 footer
2 footer
3 footer
4 footer
5 footer
6 footer
7 footer
8 footer
10 footer
11 footer
12 footer

Event sponsors

 De 30e Zaanse Ondernemersdag werd mede mogelijk gemaakt door
d'Swarte Walvis, Beamsystems,
Erdi -straatmeubilair-verkeerstechniek-wegbebakening-, Inspirerende Hutspot,
BDU media en Balloonzone.


Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem.

Gebruik van cookies en logbestanden.
Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de internetsite van de Zaanse Ondernemersdag bent.de Zaanse Ondernemersdag gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de internetsite vande Zaanse Ondernemersdag zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt doorde Zaanse Ondernemersdag kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de internetsite vande Zaanse Ondernemersdag.

De internetsite vande Zaanse Ondernemersdag genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de internetsite vande Zaanse Ondernemersdag.de Zaanse Ondernemersdag houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de internetsite vande Zaanse Ondernemersdag.

Google Analytics.
De internetsite vande Zaanse Ondernemersdag maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aande Zaanse Ondernemersdag.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.de Zaanse Ondernemersdag heeft hier geen invloed op.

de Zaanse Ondernemersdagheeft Google geen toestemming gegeven om de via de internetsite vande Zaanse Ondernemersdag verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Klik hier >> om verder te gaan naar de homepage