Op 6 november jl. vierde de Zaanse Ondernemersdag haar 30e verjaardag. Dit werd gevierd met een vrolijk en feestelijk programma. Lees en bekijk op onze website alles over de presenatoren van de dag en de winnaars van de Ondernemingsprijs 2018, de PDZ Jeugdjuryprijs en de Zaanse Startersprijs.

zod impressie

Zaanse Ondernemersdag 2018.

Door uw aanwezigheid was de jubileumeditie van de Zaanse Ondernemersdag een groot succes. Langs deze weg willen wij niet alleen u, maar ook onze sponsoren hartelijk danken voor hun betrokkenheid en bijdrage om deze dag weer tot een succes te maken. Bekijk hier de filmimpressies van de 30e Ondernemersdag en het mini-congres dat voorafging aan de dag.

Wilt u op de hoogte blijven van de 31e Zaanse Ondernemersdag op 5 november 2019? Schrijf u dan hieronder in voor onze nieuwsbrief.

Bekijk hier de filmimpressies van de 30e Zaanse Ondernemersdag Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief

Genomineerde bedrijven 2018.

Ook dit jaar waren er weer 6 prachtige Zaanse bedrijven genomineerd die in aanmerking kwamen voor de Ondernemingsprijs 2018, de PDZ/Jeugdjuryprijs of voor de Zaanse Startersprijs.

Bekijk hier de filmimpressies van de 30e Zaanse Ondernemersdag Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief

homepage2 ondernemingsprijs

homepage3 erepenning

Dick Dekker Ereburger Zaanstad.

Een van de hoogtepunten van de jubileumeditie van de Zaanse Ondernemersdag was de benoeming van Dick Dekker tot Ereburger van Zaanstad. Dick Dekker ontving van locoburgemeester Gerard Ram deze eervolle onderscheiding. Bekijk hier de film van de benoeming van Dick Dekker.

Hoofdsponsor en loyalty sponsors

rabobank hoofdsponsor 1 footer2 footer 4 footer3 footer 5 footer8 footer 7 footer11 footer 10 footer 14 footer

Loyalty sponsors

1 footer
2 footer
3 footer
4 footer mobile
5 footer mobile
7 footer mobile
8 footer
10 footer
11 footer
14 footer mobile
 

Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem.

Gebruik van cookies en logbestanden.
Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de internetsite van de Zaanse Ondernemersdag bent.de Zaanse Ondernemersdag gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de internetsite vande Zaanse Ondernemersdag zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt doorde Zaanse Ondernemersdag kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de internetsite vande Zaanse Ondernemersdag.

De internetsite vande Zaanse Ondernemersdag genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de internetsite vande Zaanse Ondernemersdag.de Zaanse Ondernemersdag houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de internetsite vande Zaanse Ondernemersdag.

Google Analytics.
De internetsite vande Zaanse Ondernemersdag maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aande Zaanse Ondernemersdag.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.de Zaanse Ondernemersdag heeft hier geen invloed op.

de Zaanse Ondernemersdagheeft Google geen toestemming gegeven om de via de internetsite vande Zaanse Ondernemersdag verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Klik hier >> om verder te gaan naar de homepage