Tijdens de Zaanse Ondernemersdag is de Wilhelminabrug (de brug tegenover het Zaantheater) afgesloten voor alle verkeer. Houd rekening met langere reistijden. Bekijk hier de info over bereikbaarheid en parkeren.

rens de jong dagvoorzitter

Zaanse Ondernemersdag

Op 5 november aanstaande vormen Rens de Jong, BuzzMaster, de eerste Zaanse Startup Award en drie doorgewinterde ondernemingen het podium voor de 31e Zaanse Ondernemersdag. Inmiddels hebben de juryleden van de ondernemingsprijs en de leerlingen van het 4e jaar Trias VMBO kader economie en ondernemen de gegevens van de genomineerden gedeeld. Zij hebben een eigen jury gevormd en zijn gestart met het bezoeken van de genomineerde bedrijven. Lees hier meer over de PDZ/Trias Jeugdjuryprijs.

Schrijf je hier in voor voor de 31e Zaanse Ondernemersdag. Maak hier kennis met BuzzMaster.

Wie wordt winnaar van de eerste Zaanse Startup Award?

Dit jaar zal voor het eerst tijdens de Zaanse Ondernemersdag de Zaanse Startup Award worden uitgereikt. Inmiddels heeft de jury uit een longlist van aanmeldingen een drietal Startups genomineerd, die zich momenteel klaarmaken voor hun presentatie aan het Zaanse publiek. Zij stellen zich persoonlijk aan je voor tijdens de Corner bijeenkomst op 17 oktober aanstaande.

Schrijf je hier in voor voor de 31e Zaanse Ondernemersdag. Maak hier kennis met BuzzMaster.

zaanse startup award logo

zod ondernemingsprijs beeld

Genomineerden Ondernemingsprijs 2019.

Natuurlijk worden ook dit jaar tijdens de Ondernemersdag de PDZ/Trias Jeugdjuryprijs en de Ondernemingsprijs 2019 uitgereikt. De jury zal zich de komende dagen beraden over welke 3 bedrijven in aanmerking voor een nominering. Op 17 oktober aanstaande zullen tijdens de Corner bijeenkomst de 3 genomineerde bedrijven bekend worden gemaakt. Je kan vanaf dat moment ook weer via onze website jouw stem uitbrengen op een van de drie genomineerde bedrijven.

Schrijf je hier in voor voor de 31e Zaanse Ondernemersdag. Maak hier kennis met BuzzMaster.

Hoofdsponsor en loyalty sponsors

rabobank hoofdsponsor 1 footer2 footer 4 footer3 footer 5 footer8 footer 7 footer11 footer 14 footer15 footer

Loyalty sponsors

1 footer
2 footer
3 footer
4 footer mobile
5 footer mobile
7 footer mobile
8 footer
11 footer
14 footer mobile
15 footer mobile
 

Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem.

Gebruik van cookies en logbestanden.
Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de internetsite van de Zaanse Ondernemersdag bent.de Zaanse Ondernemersdag gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de internetsite vande Zaanse Ondernemersdag zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt doorde Zaanse Ondernemersdag kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de internetsite vande Zaanse Ondernemersdag.

De internetsite vande Zaanse Ondernemersdag genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de internetsite vande Zaanse Ondernemersdag.de Zaanse Ondernemersdag houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de internetsite vande Zaanse Ondernemersdag.

Google Analytics.
De internetsite vande Zaanse Ondernemersdag maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aande Zaanse Ondernemersdag.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.de Zaanse Ondernemersdag heeft hier geen invloed op.

de Zaanse Ondernemersdagheeft Google geen toestemming gegeven om de via de internetsite vande Zaanse Ondernemersdag verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Klik hier >> om verder te gaan naar de homepage