Het bestuur van de Zaanse Ondernemersdag, heeft na ampele overwegingen helaas moeten besluiten de Ondernemersdag 2020 geen doorgang te laten vinden. Tot op heden is het onduidelijk welke overheidsmaatregelen er ten tijde van de Ondernemersdag gelden in het kader van het Coronavirus.

Lees hier waarom de Zaanse Ondernemersdag 2020 niet door gaat.

056 zaanseondernemersdag 2019

Zaanse Ondernemersdag

Tijdens de 31e Zaanse Ondernemersdag vormden Rens de Jong, BuzzMaster, de Zaanse Startup Award en drie doorgewinterde ondernemers het podium voor de 31e Zaanse Ondernemersdag. Mede door jouw aanwezigheid en de betrokkenheid van onze sponsoren en podiumgasten kunnen we terugkijken op zeer geslaagd event.

Bekijk hier de fotoreportage van de 31e Zaanse Ondernemersdag.

Ondernemingsprijs 2019

De genomineerde bedrijven voor de Ondernemingsprijs 2019 en de PDZ/Trias Jeugdjuryprijs waren Feenstra en van Goor, Bonbon Atelier N. Limmen en Gebr. van der Veekens. Feenstra en van Goor werd door de PDZ/Trias Jeugdjury uitgeroepen tot hun winnaar. Gebr. van der Veekens won uiteindelijk de Ondernemingsprijs 2019.

Lees hier meer over de winnaars.

Bekijk hier de fotoreportage van de 31e Zaanse Ondernemersdag.

110 zaanseondernemersdag 2019

083 zaanseondernemersdag 2019

Zaanse Startup Award

Daan Horak van Cell Charge, Ad van Vugt van Quisquiliae en Lucien Luijkx/Jordi Bron van Hulc waren de genomineerden voor de 1e Zaanse Startup Award. Na een publieksstemming ging Daan Horak er met de Zaanse Startup Award vandoor.

Lees hier meer over de winnaars.

Bekijk hier de fotoreportage van de 31e Zaanse Ondernemersdag.

Hoofdsponsor en loyalty sponsors

rabobank hoofdsponsor 2 footer3 footer 4 footer8 footer 5 footer11 footer 7 footer15 footer 14 footer

Loyalty sponsors

2 footer
3 footer
4 footer mobile
5 footer mobile
7 footer mobile
8 footer
11 footer
14 footer mobile
15 footer mobile
 

Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem.

Gebruik van cookies en logbestanden.
Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de internetsite van de Zaanse Ondernemersdag bent.de Zaanse Ondernemersdag gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de internetsite vande Zaanse Ondernemersdag zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt doorde Zaanse Ondernemersdag kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de internetsite vande Zaanse Ondernemersdag.

De internetsite vande Zaanse Ondernemersdag genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de internetsite vande Zaanse Ondernemersdag.de Zaanse Ondernemersdag houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de internetsite vande Zaanse Ondernemersdag.

Google Analytics.
De internetsite vande Zaanse Ondernemersdag maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aande Zaanse Ondernemersdag.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.de Zaanse Ondernemersdag heeft hier geen invloed op.

de Zaanse Ondernemersdagheeft Google geen toestemming gegeven om de via de internetsite vande Zaanse Ondernemersdag verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Klik hier >> om verder te gaan naar de homepage